สมรภูมิเดือดโอกินาวา = The battle for Okinawa /

ผู้แต่ง
ยาฮาร่า, ฮิโมิฉิ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3