ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี = The People's Satisfaction Towards the General Service of Agricultural Office Nongkae District, Saraburi Province

ผู้แต่ง
น้ำทิพย์ มณีฉาย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 354.4 น522ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ), 115 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.