บทบาทของนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ตามทัศนะของประชาชน = People's Attitude Toward the Role of the Lord Major, Nadi Subdistrict Municipality, Suwannakhuha District, Nongbualamphu Province /

ผู้แต่ง
พรศักดิ์ ดวงคำ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1