อาหารแทนยา = Medicine foods /

ผู้แต่ง
พิสุทธิพร ฉ่ำใจ,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ต้นธรรม,
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2