การให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีดับเพลิงบางแค กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย = Service According to Good Governance of Bangkhae Fire Station, The Fire Operation Division 4, Public Divaster Prevention and Mitigation Department /

ผู้แต่ง
รุ่งโรจน์ บุญกา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.37 ร363ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ด) 129 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.