ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ /

ผู้แต่ง
กุลยา นิ่มสกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
004 ก728ค 2534
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2534
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
229 หน้า