พระมหากรุณาธิคุณต่อครูอาวุโส /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1 พ- 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
145 หน้า : ภาพประกอบ