เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการสื่อสาร /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 923.1 ฉ- 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
278 หน้า : ภาพประกอบ