กาลิเอโอ : ผู้ต่อสู้กับความจริงที่ไม่มีใครยอมรับ /

ผู้แต่ง
สตีล, ฟิลิป
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2555