ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Personnel's Opinions Towards the Administration of Non-Formal and Informal Education Promotion Office Suratthani Province /

ผู้แต่ง
อรอนงค์ เทพประดิษฐ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 374.1 อ383ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ถ) 165 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.