ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย /

ผู้แต่ง
มานิตย์ จุมปา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
340 ม453ค 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
332 หน้า