เรือพระราชพิธี และเห่เรือ มาจากไหน? เมื่อไหร่? /

ผู้แต่ง
สุจิตต์ วงษ์เทศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1