สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และงานศิลปะ = Prince Mahidol and art /

ผู้แต่ง
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 ก411ส 2538
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
59 หน้า : ภาพสีประกอบ