การศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนักเรียน /

ผู้แต่ง
สุมาลี จันทร์ชลอ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
155.51 ส841ก 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
149 หน้า : ตารางประกอบ