สารานุกรมฉบับสรุปความองค์กรอัยการใน 195 ประเทศ /

ผู้แต่ง
ชาติ ชัยเดชสุริยะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วารสารอัยการ, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1