มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่นกลางทะเลแห่งคลื่นลม /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
378.107 พ287ม 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(2) ก-ฉ 270 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.