ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนวัดหลวงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ = Student's Self-Disciplines at Wat Luang Wittary, Muang District, Si Sa Ket Province /

ผู้แต่ง
อัจฉริยา สุขบุญส่ง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.51 อ-ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 111 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.