การฝึกสมาธิเบื้องต้น /

ผู้แต่ง
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เอ็มไอเอส, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1