วันที่หัวใจจะเปลี่ยนไป...เป็นไม่มีน้ำตา /

ผู้แต่ง
บานาน่า กัทลี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1