สมุนไพรดีอีสาน เพิ่มพลังเพศ : พลิกฟื้นคืนชีพ มาเป็นบุรุษที่แข็งแกร่ง /

ผู้แต่ง
ภาณุทรรศน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : น้ำฝน, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2