พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิ = Developing Thai Society With aThorough Knowledge and Understanding of the Three Planes /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3123 พ349พ 2556
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม์, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
86 หน้า ; 21 ซม.