เรื่องยุ่ง..ที่ควรรู้ /

ผู้แต่ง
แสวง บุญเฉลิมวิภาส
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2