พระพุทธศาสนามหายาน

ผู้แต่ง
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3092 อ251พ 2539
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
371 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.