ลักษณนาม : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
495.9182 ร421ล 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
Physical description
128 หน้า ; 21 ซม.