มหาสติ : ธรรมชาติสมาธิยุคพลังงานใหม่ /

ผู้แต่ง
ปริญญา ตันสกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3