ตามรอยช้างแลใต้ /

ผู้แต่ง
สารูป ฤทธิ์ชู
ภาษา
Thai
เลขเรียก
306.09593 ส681ต 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 284 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.