เล่าขานตำนานใต้ : ตำนานเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง สถานที่และบุคคลสำคัญของท้องถิ่น /

ผู้แต่ง
จำรูญ เด่นอุดม
Corporate Author
ศรีศักร วัลลิโภดม, อุดม ปัตนวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.3 จ369ล 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
259 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.