การสังคมสงเคราะห์ชุมชน /

ผู้แต่ง
ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4