พระไตรปิฎกร่วมสมัย ฉบับไตรภาค /

ผู้แต่ง
พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ประยูรสาสน์ไทย การพิมพ์, 2556