60 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 60 ปี มศว ศรีสง่ามหานคร /

ผู้แต่ง
สุภาพร สุกสีเหลือง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
915.93 ส838ห 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553
Physical description
224 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่สี ; 26 ซม.