ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม = Morale and Motivation in Performing Work of Personnel, Wapi Pathum School, Wapi Pathum District, Maha Sarakham Province /

ผู้แต่ง
เลียง ขาวธรรมา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ล921ข 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต) 135 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.