การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลดารารัศมี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Political Participation of Medical Personnel, Dararussamee Hospital, Mae Rim District, Chaiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พิรุฬห์ คู่เจริญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.32088613 พ734ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 118 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.