จริยธรรมสำหรับพนักงานสอบสวนแนวพุทธ = The Ethics for the Interrogative Police Officers in Buddhist Perspective /

ผู้แต่ง
สมคิด ศรีนาเมือง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.314 ส204จ 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 114 หน้า ; 30 ซม.