วัดราชสิทธาราม = Wat Ratchasittharam

ภาษา
Thai
เลขเรียก
751.739593 ส691ว 2525
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร เมืองโบราณ, 2525
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
104 หน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 29 ซม.