สมบัติวัดโพธิ์ /

ผู้แต่ง
ธิดา สาระยา
Corporate Author
แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, ปราณี กล่ำส้ม, สมพงษ์ ทิมแจ่มใส
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.3031 ธ581ส 2533
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2533
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
92 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.