ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2555-2559

Corporate Author
กรมทรัพยากรน้ำ สำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สกสค.ลาดพร้าว, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1