การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามทัศนะของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี่ยงใหม่ = Political Participation According to the Police's Attitude, Mueang Chiang Mai Police Station, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ประจักษ์ ทองอร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.32088636 ป222ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 142 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.