ศีล 5 : มิติอารยธรรมสากล = The Five Precepts : An Universal Civilization Dimention /

ผู้แต่ง
วงศกร เพิ่มผล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1