แรงจูงใจในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Motivations in election of the mayor of the Sala Sub-district Municipality, Chiang Mai District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
โสภาพร ชวพุทธศิลา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1