ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = Morale in Operation of Warrant Police, Chumphae Provincial Police Station, Chumphae District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
ลันเท ชนะบัว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1