ความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย = The availability of computer using in personnel practice in Na Duang local government organization, Loei province /

ผู้แต่ง
กาญจนา ศรีบุรินทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 ก425ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฑ), 161 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.