บูรณาการแนวคิดเชิงมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ = Integeation of the Concept of Humanism in S.E.A Write Award Short Stories /

ผู้แต่ง
พระมหาอำนาจ พลปญฺโญ (สวัสดี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 895.91 อ686บ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 244 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.