บทบาทของผู้นำชุมชนที่มีต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดของตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช = The role of community leaders on protection of drug problem, Cha-Uat Sub-district, Cha-Uat District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สิริมาพร เพชรจุฑา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.45 ส731บ 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต) 134 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.