การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ในการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The performance according to Iddhipada 4 in study of students in Salameechai Municipality School, Muang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
เอกกร กาญจนาประดิษฐ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 อ871ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ถ), 175 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.