การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 = Administrating Basic Education Institute with School As A Base Under Nakhonratchasima Promry Educational Service Area Office 2

ผู้แต่ง
พิกุล ทองอินทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 พ631ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 115 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.