บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The role ofSanggha in community development accordung to people's opinions in Mueang Pakpanang Municipatity, Pakpanang district, Nakhon Si Thammarat province /

ผู้แต่ง
พระภมร ภูริปญฺโญ (ช่อผูก)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.1 ภ162บ 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต) 180 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.