การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Performance According to Ethical Principles of Students, Pakpanang School, Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระปรีดา ชยานนฺโท (ร่มแก้ว)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 170 ป471ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ถ), 179 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.