ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = Factor Effecting Peration of Police Officers Of Chumphae Provincial Police Station, Chumphae District, KhonKaen, Province /

ผู้แต่ง
นำชัย ศรีเวียง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1