การปฏิบัติตนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = The practce Sanggahavatthu principles of merchants in Klong Hae floating market, Hat Yai district, Shongkhla province

ผู้แต่ง
พระสมศักดิ์ ฐิตคุโณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ส282ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ), 154 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.