ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย = The Expectatins of Parents on Educational Management of Ban Kangpla School, Chaiyapruk Sub-District, Muang District, Loei Province /

ผู้แต่ง
พงษ์เดช เสริฐศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.192 พ153ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 153 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.